World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Hội thảo khoa học chất phụ gia bê tông lần 3 năm 2015 SILKROAD HANOI|2015/12/01

  

  ‘Hi tho khoa hc cht ph gia bê tông ln 3’ được SILKROAD HANOI t chc thành công tt đp ti khách sn Grand Plaza Hà Ni Vit Nam vào 27 tháng 11 năm 2015.

  Trong phn 1, hi tho khoa hc cht ph gia bê tông và gii thiu sn phm PCI3000 là cht ph gia chng g, PR1000 là cht ph gia cho Precast đã được tiến hành. Tiếp theo trong phn 2 là sân khu biu din 5 nhc c ca các ngh sĩ c đin cùng vi màn trình din ca quán quân cuc thi K-POP COVER SINGER CONTEST.

  Đng thi, tham d bui hi tho khoa hc ln này còn có cơ quan ngang B, công ty xây dng, công ty trn bê tông sn và vic kết hp ngh thut văn hoá đã nhn được s hưởng ng nhit tình ca nhng người tham d.

 ​ 

List
send mail