World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tổ chức tiệc cuối năm 2015 và sự kiện kỉ niệm 8 năm thành lập SILKROAD HANOI|2015/12/17  SILKROAD HANOI đã t chc bui tic tt niên năm 2015 và s kin k nim 8 năm thành lp công ty ti khách sn Nam Cường Hi Dương và nhà máy Hi Dương vào th by ngày 12 tháng 12.

   phn 1, t chc khen thưởng nhng nhân viên gn bó lâu năm (8 người) và s kin k nim 8 năm thành lp. Tiếp theo phn 2 bui tic được tô đim bng nhng s kin ban đêm như rút thăm may mn, biu din tài năng. 

  Nhân viên SILKROAD HANOI đã khép li mt năm trong bu không khí m áp và chun b chào đón năm 2016 sp đến.

 ​ 

List
send mail