World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tổ chức đêm tiệc tất niên mời khách hang tham dự 2015 SILKROAD HANOI|2015/12/29  Đêm tic tt niên đã được t chc vào th sáu ngày 24 tháng 12 năm 2015 phòng tic khách sn Calidas ti 72 Landmark.

  Trong phn 1 đã tiến hành trao quà bày t lòng cm ơn vi các công ty đi tác xut sc, và bu không khí thêm phn hng khi vi màn trình din ca nhóm nhy Grammy, ca sĩ thn tượng Dương Hoàng Yến người đã tng tham gia The Voice 2013.

  C 40 nhân viên ca SILKROAD HANOI và khong 100 nhân viên t công ty đi tác tham d s kin đã có được khong thi gian hoà hp cùng nhau thông qua đêm tt niên ln này. Sang năm 2016 SILKROAD HANOI vn s tiếp tc cung cp các sn phm cũng như dch v tt nht cho quý khách hàng và mong mun s to được nhng mi quan h quan trng trong tương lai.

 ​ 

List
send mail