World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD HANOI xuất bản tạp chí công ty số mùa hè vol.2 2016 SILKROAD HANOI|2016/05/17   Tp chí công ty s mùa hè ln 2 ca SILKROAD HANOI được phát hành vào tháng 5.

   Trong s tp chí ln này, “Smart Building” cm t thông dng gn đây được gii thiu cùng vi hi tho công ngh cht ph gia bê tông ln th 3 năm 2015, được SIKROAD HANOI t chc ly đ tài đc bit v xu hướng tương lai và c đêm tic tt niên mi các khách hàng tham gia năm 2015.

   Ni dung tp chí bao gm bài viết v PR1000 cht ph gia hoá hc dùng cho PHC ca SILKROAD, bài viết phng vn Tóc Tiên n ca sĩ ni tiếng ca Vit Nam, thêm na đc gi còn có cơ hi tìm hiu v món  Bulgogi, sườn gà đây là nhng món ăn Hàn Quc tiêu biu hay “Busan” th đô th hai ca Hàn Quc.

 ​ 

List
send mail