World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD T&D tổ chức thành công SILKROAD T&D|2016/05/24

 

SILKROAD T&D tổ chức thành công <Hội thảo khoa học sản phẩm hoá chất xây dựng chất trợ nền lần thứ 2 năm 2016

 

  Vào tháng 11 năm 2015, thông qua hi tho kết hp văn hoá ngh thut vi khoa hc ca ln 1 SILKROAD T&D có cơ hi hiu được tâm lí khách hàng vì vy nên công ty đã t chc <hi tho khoa hc v sn phm hoá cht xây dng và cht tr nn ln th 2 năm 2016> din ra theo lch 2 ngày 1 đêm t 20 tháng 5 năm 2016. S kin ln này được tiến hành ti đo Jeju, hi tho bt đu t ngày 20, du lch tham quan và chơi golf din ra ngày 21 đã nhn được s hưởng ng nhit lit t các công ty thiết kế và các nhà đu tư trên toàn quc trong đó có c nơi t chc s kin là Jeju.

  <Hi tho khoa hc v sn phm hoá cht xây dng và cht tr nn ln th 2 năm 2016> được t chc ti Lotte Hotel Jeju cùng vi BASF là công ty hoá cht toàn cu. Trong phn 1, gii thiu công ty SILKROAD T&D và thuyết minh  sn phm UCRETE là cht tr nn dùng cho công nghip cht lượng cao.  UCRETE là sn phm đáp ng mi loi b mt có đ nhám khác nhau và điu kin thành phn nước được yêu cu xưởng công nghip, cht tr nn dùng cho sàn bê tông công nghip polyurethane có tính bn, chu nhit, chu hoá cht.

   Kế tiếp trong phn 2, giáo sư Choi Soo Kyung ca khoa kiến trúc trường Đi hc Hanseo đã có cuc trao đi  v ch đ thiết kế và thi công ng dng tính năng chính ca cht tr nn sơn ph sàn công nghip.

   Dinner Show cùng vi ba ti đã được t chc trong phn 3. Vi s xut hin ca cp mĩ nhân sinh đôi Wink hát nhc Trot ni tiếng đã giành được s chào đón nng nhit. Cui cùng là chương trình bc thăm may mn đ báo đáp khách hàng đã nhn li mi tham d s kin và phn quà đã được trao cho 3 người.

   Sau đêm ngh li khách sn Lotte, đến bui th 2 là s kin du lch và chơi golf. Người chơi golf tp hp theo nhóm 3 3 5 5 ri thi đu, người tham quan du lch li gii to căng thng ca cuc sng thường ngày bng vic đi do đường Olle và đi tour du thuyn.

  <Hi tho khoa hc v sn phm hoá cht xây dng và cht tr nn ln th 2 năm 2016> to cơ hi cho nhng người làm trong lĩnh vc liên quan có th khám phá nhng xu hướng khoa hc mi nht v sn phm hoá cht xây dng và sn phm cht tr nn cao cp, bao gm c UCRETE. Không nhưng thế, thông qua s kin din ra trong ngày th hai, khách hàng có thi gian giao lưu h tr ln nhau làm tăng thêm ý nghĩa. Hi tho khoa hc ca SILKROAD T&D cũng d kiến thc hin vào tháng 9 và tháng 11 năm nay.

 ​ 

 

List
send mail