World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Truyền bá vẻ đẹp Hàn Quốc, buổi công diễn nghệ thuật của “YMH Dance Company” 실크로드시앤티|2016/06/22  SILKROAD C&T tài tr cho đoàn ngh thut Hàn Quc Yunmyunghwa t chc hot đông gii thiu điu múa truyn thng Hàn Quc dành cho đi tượng là người dân Hà Ni, nhm k nim 10 năm thành lp vin văn hóa Hàn Quc ti Vit Nam.

  V din vi tên gi <Hàn Quc, v đp và sinh mnh> được tiến hành vi múa qut, múa kiếm,  múa trng… 8 sân khu đã lôi cun trái tim người xem.  Ngoài ra ban nhc truyn thng Vit Nam “Thăng Long cùng tham gia trình din âm nhc truyn thng Vit Nam nhm đa dng thêm bui din.

  Tiếp ni chương trình là đoàn ngh thut Yunmyunghwa được thành lp năm 1998, tp trung vào ngh thut Yunmyunghwa, hin ti đoàn có khong 20 thành viên. Duy trì theo hình thc c đin nhưng vn cân nhc đến xu hướng đi chúng bng các vũ đo mi và đang được công nhn tính ngh thut c trong và ngoài nước. Ti liên hoan múa thế gii Seoul  ln th 35 vào năm 2014 đoàn đã được trao gii tp th và được chn là mt trong 7 đoàn mua ngh thut ưu tú ca Hàn Quc.

  Trưởng vin văn hóa Hàn Quc ti Vit Nam Park Na Jong cho biết “ Đoàn múa Yunmyunghwa thông qua bui biu din này mun gii thiu v đp và tính năng đng ca Hàn Quc, th hin nhiu s quan tâm v vũ đo truyn thng Hàn Quc cũng như tôn vinh s nhã nhn ca Hanbok.

 ​