World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD cùng với các thiếu niên Cây mơ ước “Giấc mơ hy vọng 2016 – Hoạt động tình nguyên hải ngoại” SILKROAD HANOI|2016/07/18  Gic mơ hy vng 2016 – Hot đng tình nguyn hi ngoi” được tài tr bi SILKROAD và ch qun bi b tư pháp Hàn Quc đã được hoàn thành.

  Bt đu t 2/7/2016, hot đng tình nguyn ln này được tiến hành trong 10 ngày 9 đêm, các thiếu niên Cây mơ ước và thành viên b tư pháp, các nhân viên SILKROAD HANOI khong 50 người đã tham gia giúp đ nhng người dân Hi Dương. Đoàn đã ghé thăm trường tiu hc Thái Tân, v tranh tường, trao tng thc phm, tin… Ci t li mt s thiết b đã cũ ca trường, dy các em hc sinh các trò chơi truyn thng Hàn Quc, gp giy, o thut, v sinh. Ngoài ra đoàn cùng các em hc sinh Vit Nam đã thông qua các màn trình din đa sc màu đã thc hin các hot đng trao đi văn hóa, ngày 7/7 đoàn đã cùng 2000 người dân Hi Dương thc hin đi hi th thao. Hơn na đoàn đã tng các hc sinh trường tiu hc qun Tu Minh các b máy tính mi nht cũng như thc hin các hot đng t thin đa dng khác.

  Ln hot đng tình nguyên hi ngoi này là tiếp ni hot đng tình nguyn Tanzania, Châu Phi năm 2015, đ tri nghim nim vui ca s s chia trong thế gian rng ln này, các thiếu niên Cây mơ ước đã chun b mt ln na. SILKROAD trong tương lai có kế hoch s duy trì h tr các thiếu niên Cây mơ ước.

 ​ 

List
send mail