World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tổ chức chuyến tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc lần 3 SILKROAD HANOI|2016/08/22

 


 

  Vào ngày 15/8 (th 2) va qua cho đến ngày 20 (th 7), Silkroad Hà Ni đã mi 50 người gm các quan khách Vit Nam và các nhân viên, tiến hành chuyến tìm hiu văn hóa Hàn Quc ln 3.

  Năm nay trong chuyến tìm hiu văn hóa Hàn Quc ln 3 này, nhm báo đáp s giúp đ ca các khách hàng thân thiết, nhm gii thiu cnh quan và con người Hàn Quc t đó có th thông hiu và giao tiếp vi nhau, SILKROAD đã t chc s kin này. Năm nay Silkroad Hà Ni đã có kế hoch mi 50 người gm các quan khách Vit Nam và các nhân viên đ cùng có cái nhìn li v lch s, văn hóa và k thut kiến trúc Hàn Quc.

  Hành trình đu tiên Hàn Quc, đoàn tìm hiu văn hóa Hàn Quc đã xut phát t tháp Namsan, ghé thăm các công trình ni bt Seoul như sui Cheonggyecheon, ch Namdaemoon… và quan sát đi sng sinh hot ca người dân Hàn Quc. Ngày hôm sau, đoàn ghé thăm Lotte World Tower, 63 Building, IFC Seoul…. Đ trc tiếp nhìn thy các tòa nhà chc tri và kim chng k thut xây dng. Đoàn đã có thi gian vui v Lotte World Tower. Vào ngày 18/8, đoàn tìm đến nhà máy Pyungtaek ca Silkroad C&T đ quan sát quá trình sn xut các chế phm và cht ph gia. Ngoài ra đoàn đã có thi gian ghé thăm làng dân tc, cung Cnh Phúc, bo tàng dân tc quc lp, Insadong, làng c Namsan… đ có th cm nhn gn hơn v lch s và văn hóa truyn thng Hàn Quc.

  Sau 4 đêm 6 ngày tham quan tìm hiu, đoàn tr v Vit Nam, dù vi lch trình dày đt nhưng mi người đu không có nét mt mi ngược li còn có v hào hng, vui v. Chúng tôi hy vng quý quan khách sau này s tiếp tc hp tác và thu hiu ln nhau.

 ​ 

 

List
send mail