World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Workshop đào tạo nâng cao hiệu quả làm việc cấp quản lý SILKROAD|2018/06/27

 

 

T 21~23/06/2018 công ty đã t chc workshop nhm nâng cao hiu qu làm vic ti vin phát trin tài năng Lotte. Workshop ln này có đa dng các chương trình như phân tích tính cách thông qua thuyết DISC, vn dng bn đ tư duy, phát huy tinh thn hc hi đ nâng cao k năng giao tiếp, Team Building, Văn hc (Tam quc chí).

Trong bui hc đu tiên, các nhân viên s được tìm hiu v tinh thn hc hi mà bn thân cn phát huy và tinh thn hc hi mà các doanh nghip mong mun. Đây là tiết hc giúp các hc viên có th tăng cường kh năng hc hi mt cách hiu qu.

Tinh thn hc hi giúp to nên nhng lãnh đo tài ba

- Thông qua các trò chơi và quá trình đt mc tiêu ca nhóm, s đánh giá được s đóng góp cũng như vai trò ca mi cá nhân.

- Gii thích ý nghĩa và khái nim ca tinh thn hc hi, biết được nhng sáng to mà nhà lãnh đo tương lai cn có.

Đưa ra nhng trường hp thc tế đ mi cá nhân s biết được s quan trng ca tinh thn hc hi.

■ Qun lý tinh thn hc h

- Hc cách t phán đoán bn thân là người như thế nào

- Tho lun: V t cht hc hi mà doanh nghip và các cp trên cn.

- Năng lượng tích cc mà nhân viên cn có đ th biến nhng điu không th thành có th.

- Chia s quan đim v vic nhng nhân viên phi có nhng năng lc gì đ hc hi có hiu qu

 

 

Bui hc th 2 v “S dng bn đ tư duy đ nâng cao kh năng suy nghĩ

 

 K năng ghi chép

- Vn dng các k năng kết ni, ghi nh, tư duy... đ hiu được sâu sc vn đ

- Hiu được phương pháp phân tích theo tng thi đim và áp dng đ ghi chép trong công vic

 

■ K năng ghi chép thông minh

- Phương pháp son kế hoch công vic theo tháng và theo năm

- Hc cách tiến hành công vic theo đúng kế hoch đ tiết kim thi gian, làm vic có hiu qu.

 

■ ​Vn dng c hai não

Áp dng phương pháp ghi chép ca các thiên tài thường s dng c hai não đ thc hin

- Tìm hiu v khái nim bn đ tư duy và nguyên tc áp dng

 

 

Bài ging th 3 là v “Nâng cao k năng giao tiếp thông qua vic phân tích theo thuyết DISC” giúp cho các hc viên có th tăng hiu sut làm vic.

 

■ ​Nhà lãnh đo trong thi k cách mng công nghip ln th 4

- Nhng trường hp đin hình v s thu hiu trong mt t chc thi k cách mng công ngh ln 4

-​ Tm quan trng ca giao tiếp: Mng lưới t chc

- Yếu t cn tr giao tiếp: Yếu t vt lý, yếu t tâm lý, yếu t xã hi

 

■ Phân tích tính cách qua phong cách làm vic

- Phương pháp phân tích theo thuyết DISC

​  D: Dominance(Nhóm thng tr

   I: Influence(Nhóm nh hưởng)

  S: Steadiness(Nhóm kiên đnh)

  C: Conscientiousness(Nhóm tuân th)

 

■ Hoàn thin bn thân

- Tìm nhng đim cn ci thin và sa đi trong cách đi nhân x thế

- Lp kế hoch hoàn thin bn thân

 

 

Tiếp đó các hc viên làm nhim v theo nhóm đ nâng cao k năng Team Building

 

■ ​Team Building

- Nâng cao k năng sáng to, gii quyết vn đ trong môi trường làm vic tp th

- Giúp nâng cao tình đng nghip và s nhit huyết
 

■ T chc các trò chơi trong nhà

- Nâng cao tinh thn đng đi bng vic chơi chèo thuyn trong nhà.

- Nâng cao tinh thn đoàn kết trong tp th

 

Bài ging th 5 là bài hc v văn hc (Tam quc chí) đ hc hi v tinh thn h tr ca nhân vt trong Tam quc chí

 

■ ​Tinh thn hc hi hc được trong Tam quc chí

- Nhng người h tr trong đi chiến Xích Bích kinh đin nht Tam quc chí

- Nhng người h tr giúp mang v chiến thng trong trn Quan Đ

- Câu chuyn đi chiến Bc pht ca Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý

- Yếu t quyết đnh thành công và tht bi trong nhng trn chiến quan trng

- Phát huy cách kết hp gia nhân tài và dân thường đ đt được s phát trin như nước Ngô

Cùng vi nhng chương trình đào to khác nhau, nhng nhân viên tham gia workshop còn được tư vn v nhng vn đ cn tr giao tiếp và hc cách khc phc. Hng năm SILKROAD vn đu đn t chc các chương trình đào to cho các nhân viên theo tng cp bc đ tt c đu có th phát huy hết kh năng ca bn thân. Sau chương trình đào to tháng 6 cho cp qun lý thì công ty có kế hoch tháng 7 s t chc chương trình đào to cp trên qun lý, tháng 8 chương trình đào to cp trưởng phòng, tháng 11 là chương trình đào to cp phó – trưởng b phn.

List
send mail