World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD C&T tổ chức lễ thành lập đội Billliards SILKROAD|2018/06/29

 

Vào ngày 28 va qua, SILKROAD C&T chính thc thành lp đi Billiards, ký hp đng vi cơ th Cho Myung Woo – ngôi sao mi billiards 3 băng Hàn Quc và Kim Min Ah – n cơ th hng 3 Hàn Quc. L thành lp đưc t chc ti tng công ty SILKROAD C&T có s tham gia ca ban lãnh đo công ty SILKROAD C&T, ch tch Ryu Suk và phó ch tch Yu Jin Hui đến t liên đoàn Billiards Seoul, cơ th Cho Myung Woo và cơ th Kim Min Ah.

 

Đi Billiards SILKROAD là đi Billiards trong doanh nghip th hai được thành lp sau đi Billiards ca công ty DongYang ti Jeonbuk. SILKROAD C&T đã thc hin ký kết hp đng tài tr mt năm vi hai cơ th Cho Myung Woo và Kim Min Ah đng thi s tài tr kinh phí khi tham gia các gii đu quc tế và s có thưởng tùy theo thành tích ti các gii đu cho các cơ th.

T năm 2017, SILKROAD C&T vi hai pháp nhân SILKROAD HANOI và SILKROAD VINA ti Vit Nam đã bén duyên vi môn th thao Billiards bng vic tài tr cho cơ th Trn Quyết Chiến – cơ th giành vô đch gii Worldcup Billiards 3 băng ti H Chí Minh năm 2018. Ngoài ra, SILKROAD C&T còn tài tr cho các cơ th đ thành lp đi Billiards và t chc gii Billiards chuyên nghip vào tháng 7, và gii Billiards không chuyên vào tháng 10, góp phn thúc đy môn th thao Billiards phát trin hơn na.

 

List
send mail