World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD phát hành tạp chí mùa hè Vol.6 2018 SILKROAD HANOI|2018/07/02

 

Va qua pháp nhân SILKROAD ti Vit Nam đã phát hành tp chí mùa hè Vol 6.

 

Vi ch đ “Nhà siêu cao tng”, s tp chí ln đã gii thiu v hin trng nhà siêu cao tng ti Vit Nam, cũng như gii thiu v nhng tòa nhà siêu cao tng trên thế gii. Thêm vào đó trong s tp chí ln này cũng có nhiu tin tc đa dng v SILKROAD như SILKROAD HANOI JSC được bình chn là doanh nghip có nhng đóng góp xã hi xut sc, s kin l k niêm 10 năm thành lp SILKROAD HANOI JSC, l khánh thành nhà máy SILKROAD VINA JSC...

Ngoài nhng tin tc này, chuyên mc Star cũng ha hn đy tin tc thú v vi bài phng vn ông Park Hang Seo hun luyn viên đi tuyn quc gia U23 Vit Nam.

 

Ngoài ra đc gi cũng có th hiu được rõ hơn v sn phm ph gia gim nước AE tính năng cao ROADCON®-PEMA-SR3000F, cũng như tìm hiu thêm nhiu thông tin b ích v nhà siêu cao tng ti chuyên mc Special Theme.
 

 

 

List
send mail