World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
문화예술활동
  • 동행콘서트
  • 당구
  • 해외문화탐방
  • 메세나

SILKROAD đã thành lập <SILKROAD Billiards Team> vào tháng 6 năm 2018 để tạo cho các cơ thủ môi trường thi đấu tốt nhất. Công ty cũng đang tài trợ cho các cơ thủ Billiards chuyên nghiệp quốc tế đang hoạt động trên thế giới bên ngoài Hàn Quốc.

Ngoài ra, SILKROAD cũng không ngừng cố gắng phát triển Billiards thành một môn thể thao toàn cầu bằng cách tổ chức và tài trợ cho các cuộc thi Billiards quốc tế và trong nước

Thành lập đội Billiards SILKROAD

Đội Billiards SILKROAD được thành lập với sự tham gia của cơ thủ Cho, Myung Woo - quân át chủ bài về Billiards carom 3 băng thế hệ trẻ của Hàn Quốc và cơ thủ Kim, Min A – nữ cơ thủ trẻ trong bộ môn Billiards carom 3 băng

Tài trợ cho cơ thủ Billiards chuyên nghiệp
Trong nước

SILKROAD tài trợ cho nhiều cơ thủ chuyên nghiệp quốc tế và trong nước. SILKROAD đang tài trợ cho các cơ thủ cơ chế LPBA như ngôi sao trẻ đang lên Kwon, Bal Hae hay cơ thủ Kim, Ga Young, người đang chuyển hướng từ 3 băng sang Pocket Ball.

Quốc tế

SILKROAD đã tài trợ cho cơ thủ Campuchia mạnh nhất, Sruong Pheavy trong một năm kể từ năm 2018 và nhà vô địch đầu tiên của giải World Cup Billiards Carom 3 băng – cơ thủ Trần Quyết Chiến từ năm 2017.

Tổ chức và tài trợ các giải Billiards

Với mong muốn được đóng góp để giúp môn thể thao Billiards được phát triển hơn nữa, SILKROAD tổ chức giải Billiards SILKROAD không chuyên đồng thời tài trợ cho giải Billiards chuyên nghiệp – giải đấu có sự tham gia của nhiều cơ thủ chuyên nghiệp.

Xem tiếp
Hình ảnh giải Billiards SILKLOAD
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm