World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Hoạt đông văn hóa và nghệ thuật
  • 동행콘서트
  • 당구
  • 해외문화탐방
  • 메세나

Giao lưu văn hóa nước ngoài với mọi người SILKROAD, sinh viên, khách hàng và cơ hội trực tiếp trải nghiệm những ngôn ngữ và văn hóa của mỗi quốc gia, có thể khám phá những di sản văn hóa của thế giới.

Từ năm 2009 đã được thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa nước ngoài để cảm thấy sự vĩ đại của di sản văn hóa của nhân loại đã đạt được, và hy vọng sẽ mở rộng sự hiểu biết của họ về các nền văn hóa khác.

Ảnh du lịch văn hóa nước ngoài
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm