World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Hoạt đông văn hóa và nghệ thuật
  • 동행콘서트
  • 당구
  • 해외문화탐방
  • 메세나

"Mecenat" là các hoạt động về kinh doanh nhằm hỗ trợ văn hóa nghệ thuật mà qua đó có thể đóng góp vào sự đề cao tính cạnh tranh quốc gia.

SILKROAD mở màn các hoạt động Mecenat vào năm 2007 và từ đó đã không ngừng tài trợ cho các tổ chức nghệ thuật như Universal Ballet hay YMH Dance company.

Ảnh
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm